Intra-European migration decisions and welfare systems: the missing life course link

Petra de Jong, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-European migration decisions and welfare systems: the missing life course link'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities