Intra-household conflicts in migration decisionmaking: return and pendulum migration in Morocco. [Notes and commentary]

H. de Haas, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-household conflicts in migration decisionmaking: return and pendulum migration in Morocco. [Notes and commentary]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences