Intra-specific differences in root and shoot glucosinolate profiles among white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) cultivars

P. Kabouw, A. Biere, W.H. Van der Putten, N.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-specific differences in root and shoot glucosinolate profiles among white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) cultivars'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds