Intra-specific variation in relative growth rate: impact on competitive ability and performance of Lychnis flos-cuculi in habitats differing in soil fertility

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-specific variation in relative growth rate: impact on competitive ability and performance of Lychnis flos-cuculi in habitats differing in soil fertility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences