Intra-specific variation in wild Brassica oleracea for aphid-induced plant responses and consequences for caterpillar–parasitoid interactions

Y. Li, M. Dicke, J.A. Harvey, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-specific variation in wild Brassica oleracea for aphid-induced plant responses and consequences for caterpillar–parasitoid interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences