Intra-tumour diversification in colorectal cancer at the single-cell level

Sophie F Roerink, Nobuo Sasaki, Henry Lee-Six, Matthew D Young, Ludmil B Alexandrov, Sam Behjati, Thomas J Mitchell, Sebastian Grossmann, Howard Lightfoot, David A Egan, Apollo Pronk, Niels Smakman, Joost van Gorp, Elizabeth Anderson, Stephen J Gamble, Chris Alder, Marc van de Wetering, Peter J Campbell, Michael R Stratton, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-tumour diversification in colorectal cancer at the single-cell level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences