Intracellular pH regulation during NO3 assimilation in shoots and roots of Ricinus communis

M.L. Van Beusichem, R. Baas, E.A. Kirby, J.A. Nelemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)768-773
  TijdschriftPlant Physiology
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit