Intrahypothalamic estradiol modulates hypothalamus-pituitary-adrenal-axis activity in female rats.

J. Liu, P.H. Bisschop, L. Eggels, E. Foppen, E. Fliers, J.N. Zhou, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3337-3344
TijdschriftEndocrinology
Volume153
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit