Intraocular light scattering in age-related cataracts

P.T. de Waard, J.K. IJspeert, T.J.T.P. van den Berg, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)618-625
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume33
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit