Intraocular pressure drop after Q switched Neodymium YAG laser posterior capsulotomy

M. Leys, P.T.V.M. de Jong, J.H. Pameijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-126
TijdschriftOphthalmologia: Bulletin de la Société Belge d'Ophthalmologie
Volume213
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit