Intraocular straylight after implantation of the multifocal AcrySof ReSTOR SA60D3 diffractive intraocular lens.

N.E. de Vries, L. Franssen, C.A. Webers, N.G. Tahzib, Y.Y.Y. Cheng, F. Hendrikse, K.F. Tjia, T.J.T.P. van den Berg, R.M.M.A. Nuijts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)957-962
TijdschriftJournal of Cataract and Refractive Surgery
Volume34
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit