Intraspecific aggregation and soil heterogeneity: competitive interactions of two clonal plants with contrasting spatial architecture

W. Xue, L. Huang, F.-H. Yu (Co-auteur), T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraspecific aggregation and soil heterogeneity: competitive interactions of two clonal plants with contrasting spatial architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences