Intraspecific competition between adult females of the hyperparasitoid Trichomalopsis apanteloctena (Hymenoptera: Chelonidae), for domination of Cotesia kariyai (Hymenoptera: Braconidae) cocoons

Y. Nakamatsu, J.A. Harvey, T. Tanaka

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    4 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraspecific competition between adult females of the hyperparasitoid Trichomalopsis apanteloctena (Hymenoptera: Chelonidae), for domination of Cotesia kariyai (Hymenoptera: Braconidae) cocoons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology