Intraspecific variability of Zostera marina L. (eelgrass) in the estuaries and lagoons of the southwestern Netherlands. I. Population dynamics

F. Van Lent, J.M. Verschuure

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-58
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit