Intraspecific variation in isozyme patterns of phenotypically separated populations of Zostera marina L. in the south-western Netherlands

H. De Heij, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-14
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume161
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit