Intraspecific variation in multiple trait responses of Alexandrium ostenfeldii towards elevated pCO2

Karen M. Brandenburg (Co-auteur), Bernd Krock, Helena C.L. Klip, Appy Sluijs, Paolina Garbeva, Dedmer B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraspecific variation in multiple trait responses of Alexandrium ostenfeldii towards elevated pCO<sub>2</sub>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology