Intraspecific variation in plant size, secondary plant compounds, herbivory and parasitoid assemblages during secondary succession

O. Kostenko, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intraspecific variation in plant size, secondary plant compounds, herbivory and parasitoid assemblages during secondary succession'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology