Intravital imaging of metastatic behavior through a mammary imaging window

D. Kedrin, B. Gligorijevic, J. Wyckoff, V.|V. Verkhusha, J. Condeelis, J.E. Segall, J. van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1019-1021
TijdschriftNature Methods
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit