Intrinsic competition among solitary and gregarious endoparasitoid wasps and phenomenon of resource sharing

P.M. Magdaraog, J.A. Harvey, T. Tanaka, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intrinsic competition among solitary and gregarious endoparasitoid wasps and phenomenon of resource sharing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences