Intrinsic competition and its effects on the survival and development of three species of endoparasitoid wasps

J.A. Harvey, R. Gols, M.R. Strand

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Intrinsic competition and its effects on the survival and development of three species of endoparasitoid wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences