Intrinsic competition between primary hyperparasitoids of the solitary endoparasitoid Cotesia rubecula

F. Zhu, Mark Lammers, J. A. Harvey, E. H. Poelman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intrinsic competition between primary hyperparasitoids of the solitary endoparasitoid Cotesia rubecula'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences