Intrinsic competition between two secondary hyperparasitoids results in temporal trophic switch

J.A. Harvey, F. Pashalidou, R. Soler, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intrinsic competition between two secondary hyperparasitoids results in temporal trophic switch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences