Intrinsic excitement in cerebellar nuclei neurons during learning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9824-9826
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume115
DOI's
StatusGepubliceerd - aug 2018

Citeer dit