Intrinsic inter and intra-specific competition in parasitoid wasps

J.A. Harvey, E.H. Poelman, T. Tanaka

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

239 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intrinsic inter and intra-specific competition in parasitoid wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology