Intrinsic postzygotic barriers constrain cross-fertilization between two hybridizing sibling rotifer species of the Brachionus calyciflorus species complex

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFreshwater Biology
Volumein press
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit