Introduced Agrostis species at sub-Antarctic Marion Island

N.J.M. Gremmen, R. Van der Meijden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)85-86
  TijdschriftSouth African Journal of Antarctic Research
  Volume25
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit