Introduced tree species released from negative soil biota

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-343
TijdschriftNew Phytologist
Volume202
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit