Introducing Chaetothyriothecium, a new genus of Microthyriales

Sinang Hongsanan, Putarak Chomnunti, Pedro W. Crous, Ekachai Chukeatirote, Kevin D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)157-164
  TijdschriftPhytotaxa
  Volume161
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 24 feb. 2014

  Citeer dit