Introducing the Consolidated Species Concept to resolve species in the Teratosphaeriaceae

W. Quaedvlieg, M. Binder, J.Z. Groenewald, B.A. Summerell, A.J. Carnegie, T.I. Burgess, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Introducing the Consolidated Species Concept to resolve species in the Teratosphaeriaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences