Introductie en slotbeschouwing "Diversiteit en immaterieel erfgoed"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Samenvatting

http://www.immaterieelerfgoed.be/media/ice/workspace/1/2/5/2763_ca_attribute_values_value_blob_12594.pdf; http://www.immaterieelerfgoed.be/media/ice/workspace/1/2/5/83870_ca_attribute_values_value_blob_12595.pdf
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit