Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek

M. Rem, T. Goeman, J. Taeldeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit