Introduction

H.W. Roodenburg, A.-S. Lehmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-13
TijdschriftNederlands Kunsthistorisch Jaarboek
Volume58
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit