Introduction

David Mayer, Ad Knotter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume60
Nummer van het tijdschriftSpecial Issue
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit