Introduction: African Labor Histories

Stefano Bellucci, Franco Barchiesi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-14
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Volume86
Nummer van het tijdschriftFall
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit