Introduction: Against All Odds - Labour Activism in the Middle East and North Africa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina's13
TijdschriftWorkers of the world : international journal on strikes and social conflict
Volume1
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit