Introduction: Agribusiness clusters in Europe, 19th and 20th centuries

A.M. Molema, Yves Segers, Erwin Karel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  178 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction: Agribusiness clusters in Europe, 19th and 20th centuries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Business & Economics

  Arts & Humanities

  Social Sciences