Introduction: Approaching climate change adaptation. Knowledge, power, communication

S.M. Elpers (Redacteur), Arnika Peselmann (Redacteur), Silja Klepp (Redacteur), Domenica Farinella (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-10
TijdschriftCultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit