Introduction: archiving research data

H.D. Tjalsma, P.K. Doorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
Aantal pagina's20
TijdschriftArchival Science
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit