Introduction: Batavian Phlegm? The Dutch and their Emotions in the Pre-Modern Times

H.W. Roodenburg, C. Santing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

218 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-19
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit