Introduction: Labour in Transport: Histories from the Global South

Stefano Bellucci, Jan-Georg Deutsch, Chitra Joshi, Larissa Rosa Corrêa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction: Labour in Transport: Histories from the Global South'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences