Introduction: Language in the Mines

L. Cornips, P.C. Muysken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer258
Pagina's (van-tot)1-12
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language.
Volume258
StatusGepubliceerd - 02 aug. 2019

Citeer dit