Introduction: Maximising revenues, minimising political costs: Challenges in the history of public finance of the early modern period

Pepijn Brandon, M. 't Hart, Rafael Torres-Sánchez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction: Maximising revenues, minimising political costs: Challenges in the history of public finance of the early modern period'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Arts & Humanities