Introduction: Nonrecording states between legibility and looking away

W. van Schendel, Barak Kalir

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftFocaal: Journal of Global and Historical Anthropology
Volume2017
Nummer van het tijdschrift77
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit