Introduction : Organizational semiotics and social simulation

R.J. Jorna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-316
Aantal pagina's450
TijdschriftSemiotica
Volume175
Nummer van het tijdschrift1/4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit