Introduction, Plantationocene: Theorizing the Contemporary

Maan Barua, Rebeca Ibáñez Martín, Marthe Achtnich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftCultural Anthropology
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit