Introduction. Strikes and Social Conflicts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-36
Aantal pagina's6
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Volume83
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit