Introduction: the impact of slavery on Europe – reopening a debate

Matthias van Rossum, Tamira Combrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-14
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit