Introduction: the Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2631 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-6
TijdschriftInternational Journal of Multilingualism
Volume3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit