Introduction to Special Issue: Lexicography of Smaller Languages: Between Foreignism and Purism

F.J. van der Kuip, W. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-131
Aantal pagina's5
TijdschriftInternational Journal of Lexicography
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit