Introduction to the changing nature of retirement: an international perspective [Guest editorial]

K.S. Shultz, C.J.I.M. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-270
TijdschriftInternational Journal of Manpower
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit